Detail produktu

Hledat
Prací prášek Gallus Color - 130 PD
Kód: 1202406
skladem
Popis produktu
Popis

Univerzální prací prášek s výborným poměrem cena/výkon. Je vhodný na standardní barevné prádlo. Účinně odstraňuje skvrny a  nečistoty z látky, při klasických teplotách od 30 do 60 °C. Je vhodný pro všechny typy praček a chrání před tvorbou vodního kamene.

Výhody:

 • hloubkově čistí prádlo a zachovává zářivé barvy
 • proniká hlouběji do mechanismu pračky a odstraňuje nepříjemné pachy
 • prací prášek je účinný i při plně naplněné pračce
 • šetřete energii praním při nízkých teplotách začínajících na 30 °C

  Příprava a použití

  Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie.

  Dávkování viz obal.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Přihlaste se nebo se zaregistrujte


  V případě technických problémů kontaktujte: support@majak.cz
  © 2018 MAJAK - Software, spol. s r.o.